inkoopbundeling

SpectraFacility heeft medio 2008 een initiatief in het leven geroepen gericht op inkoopbundeling voor MiddenKleinBedrijven in de dienstverlenende sector; specifiek Food en NonFood-sector.

Basisinsteek is het verkrijgen van sterk verbeterde inkoopcondities door het bundelen van inkoopvolume. SpectraFacility sluit overkoepelende contracten af waarbij de individuele bedrijven zelfstandig besluiten of zij wensen deel te nemen aan dit specifieke contract. Eénmaal per jaar worden er op basis van afnamevolumes en bijbehorende afnamecondities zogeheten ‘kick back fees’ en ‘bonussen’ uitgekeerd aan de deelnemende organisaties.

Daarnaast worden er op basis van vrijwillige deelname merkcontracten gesloten met toonaangevende producten.

Meer informatie over de inkoopbundeling vindt u hier.