facilities

Onder de divisie ‘facilities’ vallen de volgende onderdelen:

  • Marketingcommunicatie
  • Finance Management
  • Services Management

 

Marketingcommunicatie

‘Ondernemen zonder communiceren is als knipogen naar iemand in het donker.

Alleen jij weet waar je mee bezig bent!’

 

Als basis voor haar marketingcommunicatie hanteert Property Works het ‘no budget marketing’-principe, met als basisgedachte nieuwe klanten te vinden en bestaande klanten aan zich te binden zonder torenhoge marketingbudgetten aan te spreken. In de praktijk wordt gestreefd naar het optimum tussen gebruik van traditionele marketing- en communicatietechnieken en de geboden alternatieven volgens ‘no budget marketing’.  Dit betekent op een andere manier omgaan met klanten en media door ambassadeurs voor uw bedrijf van ze te maken. Een eerste goede ervaring is de allerbeste reclame!

Neem contact op met Robert; robert@propertyworks.nl

 

Finance Mangement

Bedrijven die doorgaans niet de omvang hebben om op een gedegen administratieve ondersteuning terug te vallen, waarbij de managementrapportages qua volledigheid en tijdigheid centraal staan, kunnen hun voordeel doen met Oudlaen Services. Tijdig beschikken over een volledige administratie als stuurinformatie stelt de hedendaagse ondernemer in staat tijdig beslissingen te nemen.

Het team van Oudlaen Services beschikt over een combinatie van de nodige praktijkkennis en de meest recente theoretische kennis binnen haar vakgebied.

 

Neem contact op met Peter Koot; peter@propertyworks.nl

 

Services Management

Binnen haar palet aan diensten en producten beschikt Property Works tevens over een aantal dienstverlenende facilitaire bedrijven. Deze bedrijven ondersteunen de dienstverlening van haar produkten, waaronder:

  • SpectraFacility; cateringdienstverlening, gespecialiseerd in de exploitatie van een vergadercentrum als contractcateringsituaties
  • Oudlaen Services; dienstverlening gespecialiseerd in de exploitatie van kantoorgebouwen; zowel single-tenant als bedrijfsverzamelgebouwen

Neem contact op met Robert; robert@propertyworks.nl