PW markets

Management van grootschalige en intensieve groothandelconcepten voor de zakelijke markt c.q. detailhandel. Locaal gevestigd met een internationaal klantenbestand.

Property Works heeft een tweetal groothandelformules voor de zakelijke markt in eigendom, zogeheten cash & carry marktplaatsen. Trends & Trade is een formule die zich voornamelijk richt op de zelfstandige detaillist in de ‘Home, Gift & Garden’-branche. Sinds 1999 is de vestiging in Venlo, met een verkoopoppervlakte van 20.000 vierkante meter, actief. Met Trends & Trade zoekt Property Works naar mogelijkheden tot uitbreiding binnen Europa. Met Copenhagen Markets is een samenwerking opgestart gericht op de realisatie van een 7.000 meter grootte vestiging in Copenhagen(Denemarken). De verwachting is dat deze vestiging in 2014 haar deuren opent.

Sinds 2010 is zij gestart met een nieuwe formule; Fashion Extras. Deze formule richt zich op de professionele wederverkoper in branches gerelateerd aan mode, persoonlijke verzorging en toerisme. Deze formule kent een regionaler karakter en heeft uitbreidingsmogelijkheden binnen Nederland als in de direct omliggende landen. Momenteel wordt een vestiging geëxploiteerd in Venlo waar op 2.000 meter winkeloppervlak de gespecialiseerde detaillisten worden ontvangen. Tevens beschikt Fashion Extras sinds april 2012 over een bijbehorende webshop-formule.

Voor meer informatie:

www.trendstrade.nl

www.fashionextras.nl