Trends & Trade en TICA overwegen strategische samenwerking

PERSBERICHT

Utrecht, 21 december 2015

collega bedrijven op zoek naar synergievoordelen

Trends & Trade en TICA overwegen strategische samenwerking

Trends & Trade uit Venlo en TICA uit Uithoorn zijn dè twee toonaangevende groothandels in Nederland op het gebied van interieur –en exterieurartikelen voor de professionele detaillist. Directeur PW Markets, Martijn Cliteur, en bestuurslid Coöperatie TICA U.A., Eugene Kusters, brengen vandaag in gezamenlijkheid naar buiten een strategische samenwerking te onderzoeken.

 

Beide ondernemingen bedienen sinds jaar en dag middels hun cash & carry concept dezelfde klantengroepen, maar zijn actief binnen een andere regio. Het onderzoek moet uitwijzen of een strategische samenwerking voordelen biedt voor vraag- en aanbodzijde, zodat zowel de inkopende detaillist als de verkopende exposant er beter van wordt. Tevens wordt onderzocht of de samenwerking synergievoordelen kan opleveren voor beide ondernemingen. Hierbij denkt men in eerste instantie aan de mogelijkheid tot het inzetten van slechts één managementorganisatie voor de exploitatie van beide groothandels.

Voor het onderzoek verwachten beide bedrijven de eerste vier maanden van 2016 te benutten. In deze periode moet duidelijk worden of en welke voordelen te behalen zijn voor exposant, detaillist en organisatie. Tevens zullen partijen nadenken over een nieuwe marktbenadering voor hun cash & carry concepten TICA, Trends & Trade en FashionExtras.

 

Trends & Trade Venlo en TICA Uithoorn zijn groothandelsconcepten volgens het ‘cash&carry’-principe. Op 20.000 vierkante meter winkelvloer worden interieur- en exterieurproducten aangeboden aan de professionele detaillist. Het aanbod wordt verzorgt door ruim 170 fabrikanten en importeurs. De groothandels verzorgen het aantrekken van de professionele detaillist in de directe regio’s waaronder interieurzaken, cadeauwinkels, bloemenzaken en dergelijke.

 

Voor meer informatie over Trends & Trade Venlo kijk op; www.trendstrade.com

Voor meer informatie over TICA Uithoorn kijk op; www.tica.nl

—————————————————————————————————————–

Einde persbericht.

Wilt u weten waarom Trends & Trade en TICA een mogelijke samenwerking succes toedichten?

Belt u met PW Markets directeur Martijn Cliteur; (+31)-6-29554935

of mailt u met hem via martijn@trendstrade.nl

Of u neemt contact op met de heer Eugène Kusters, bestuurslid Coöperatie TICA; (+31)-6-51697511

of mailt u met hem via cooperatie@tica.nl

 

Download het persbericht hier.