ambitie

Property Works is gespecialiseerd in exploitatie- en verandermanagement. Door vertaling van kennis en kunde creëert zij meerwaarde voor derden en haar eigen organisatie en is zij in staat nieuwe produkten en diensten toe te voegen aan haar organisatie.

Concepten en diensten waarbinnen onze mensen een centrale rol vervullen.

Momenteel is er een focus op de uitbreiding van een deel van onze activiteiten; PW offices; uitbreiden aantal diensten specifiek gericht op gebruikers van kantoren en kantoorhuisvesting in het algemeen. PW markets; uitrol franchise Trends & Trade concept binnen Europa en uitrol van Fashion Extras concept in Nederland en België